Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to szczególne święto dla dzieci, które po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii. Dzieci do tego dnia przygotowują się cały rok.

Terminy I Komunii Św. w roku 2023, które zostały ustalone na podstawie, dotychczas złożonych deklaracji:
• SP w Dąbrowie w sobotę 29 kwietnia, w kaplicy pw. Bł. St. Wyszyńskiego o godz. 10:00 kl. IIIA, a godz. 11:30 kl. IIIB i IIIC
• SP nr 2 w Skórzewie w sobotę 6 maja w kościele Św. Marcina i Wincentego M. o godz. 10:00 kl. IIIA, IIIB, IIIC o godz.12.00.
• SP nr 1 w Skórzewie w kościele Św. Marcina i Wincentego M., w niedzielę 21 maja o godz. 12:30, kl. IIIA i IIIB, o godz. 11:00 kl. IIIC i IIID
• Dzieci klas III z innych szkół także w niedzielę 21 maja 9:30 lub 11:00 (uzgodnienie po złożeniu wszystkich deklaracji)