ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SK/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. dla zadania pn. „Prace renowacyjne muru kamiennego okalającego kościół pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie„, dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

[szczegóły – klik]