Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Powstanie Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej w Skórzewie:

Skórzewski POAK powstał z inicjatywy ks. proboszcza Marka Niemira. Już od 2016 roku odbywały się nieformalne spotkania i rozmowy będące odpowiedzią na naturalne potrzeby parafian w zakresie świeckiej działalności formacyjnej i kulturalnej skupionej wokół skórzewsiej parafii. W dniu 7 stycznia 2017r. w gmachu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu został wręczony przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego dekret erygujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Skórzewie. Na pierwszego prezesa POAK wybrano pana Andrzeja Karpińskiego. Sekretarzem została wybrana pani Rita Rudzińska, a skarbnikiem pani Małgorzata Szymańska. Chętnych do włączenia się w działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Skórzewie zapraszamy na zebrania, które odbywają się w domu parafialnym w trzeci piątek miesiąca o godz. 19:30.

Źródła i historia Akcji katolickiej:

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

Cel i działalność Akcji Katolickiej:

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

comiesięczna Currenda:

linki:

statut Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w Polsce

Archidiecezja Poznańska

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Poznań

wydarzenia:

22.03.2019 Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez POAK: Link do rozważań

23.03.2018 Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowane przez POAK (na ilustracjach stacje drogi krzyżowej skórzewskiego kościoła): Link do rozważań

04.03.2018 Spotkanie formacyjne i Rada DIAK

10.06.2017 Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę (Link do galerii) + link

04.03.2017 Wielkopostny dzień skupienia (Link do Galerii) + link

07.01.2017  powołanie POAK w Skórzewie (Link do Galerii) + link

AKTUALNOŚCI:

„Opisy wizerunków męczenników z akcji Polska pod Krzyżem” (publikowane w kolejnych numerach Kuriera Wnet)

o. Wojciech Męciński

bł. Michał Kozal

bł. Karolina Kózkówna

św. Pięciu Braci Polskich

Męczennicy w akcji Polska pod Krzyżem

Papież do Akcji Katolickiej na świecie [Niedziela]

http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-plastycznego-matka-boza-w-moim-zyciu/


W sobotę 19 maja 2018 r. w sali Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbyło się podsumowanie Konkursu plastyczno-fotograficznego Nasz kościół parafialny w roku jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu (968-2018) i VI Archidiecezjalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Koncert Michała Marca, tenora Teatru Wielkiego w Poznaniu, któremu akompaniowała Wanda Marzec, uatrakcyjnił wręczanie Statuetki Brązowego Orła, nagród i wyróżnień. Następnie wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić katedrę poznańską. Niecodziennym wydarzeniem było wejście na chór i spotkanie z organistą katedralnym, Jackiem Pupką. Więcej: http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/nagrody-rozdane/

Konkurs plastyczno-fotograficzny

„Nasz kościół parafialny w roku jubileuszu 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Poznaniu (968-2018)”

Jury:

Andrzej Karpiński – przewodniczący

Anna Łukomska

Ks. Marian Lewandowski

Maria Gliszczyńska – członek Zarządu DIAK, sekretarz jury

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii wiekowej IV-VII

I miejsce – Piotr Pindara kl. VI – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

w kategorii wiekowej gimnazja:

I miejsce – Eliza Hadrysiak kl. II – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

wyróżnienia:

Hanna Ceglarek, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Maja Dudziak, Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Nicola Przydróżna, Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

Filip Stasik, Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkoli w Kopanicy

Gabrysia Tecław, Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach

Bartosz Barszcz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

Zuzanna Jankowiak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

Kinga Buszka, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek U.R. w Poznaniu

Gabriela Begier kl. I – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie

Tomasz Begier kl. II gimnazjum – brat, Anna Begier – mama dzieci, Mieczysława Małecka – babcia

VI Archidiecezjalny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej, po przesłuchaniach w dniu 8 maja 2018 r., został zakończony. Komisje w poszczególnych kategoriach wyłoniło zwycięzców.

Poezja:

Jury:

Ewa Woltmann, przewodnicząca, Elżbieta Kotowicz, Anna Tuchołka

Laureat w kategorii poezja:

Maria Pilińska, Poznań

Wyróżnienie w kategorii poezja:

Maria Korbik, Poznań

 Pieśń:

 Jury:

Jolanta Kajdasz, przewodnicząca, Dobrochna Martenka, Michał Marzec

Laureaci w kategorii pieśń:

Roksana Maziarz, Poznań

Sonia Bilińska, Leszno

Wyróżnienia w kategorii pieśń:

Zuzanna Stachowiak, Grzebienisko

Jadwiga i Urszula Zawieja, Poznań

Emilia Nowak, Leszno

Zespół MAŁE ULKI, Poznań

Dodatkowe wyróżnienia w kategorii pieśń, za wykonanie utworu:

Zespół ARDENTE, Oborniki, za utwór „Inka, jedna chwila”

więcej: http://poznan.ak.org.pl/aktualnosci/wyniki-konkursow/