Parafialny Zespół Caritas

Naczelnym zadaniem Caritasu jest pomoc ludziom ubogim, starszym i schorowanym. Zespół zbiera ofiary zarówno na pomoc potrzebującym parafianom, jak i na programy realizowane przez jednostkę archidiecezjalną. Caritas organizuje również inne akcje, jak rozprowadzanie świec przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, palemki w Niedzielę Palmową, kredę i kadzidło w ur. Objawienia Pańskiego, a także przygotowuje spotkanie opłatkowe dla seniorów w parafii oraz parafialny dzień chorych o oktawie Bożego Ciała.

Spotkania odbywają się w 3 piątek miesiąca o godz. 19:00. (wrzesięń, listopad, luty, czerwiec)