Krąg biblijny

Parafialna grupa biblijna liczy ok. 20 osób żywo zainteresowanych rozważaniami nad tekstem biblijnym, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, w każdy drugą i czwartą środę miesiąca. Są one otwarte i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku. Mile widziana byłaby także młodzież, pragnąca głębiej wniknąć w bogactwo tekstów natchnionych. Warunkiem jest szeroko otwarty umysł, nie bojący się podejmowania trudnych nieraz zagadnień oraz wytrwałość.

Spotkania odbywają się w domu parafialnym (wejście od ulicy Poznańskiej), o godzinie 19:30.