Parafialna Rada Ekonomiczna

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnym parafii. Rada jest organem doradczym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który ostatecznie podejmuje decyzje. Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii rady w następujących sprawach:

  • remont obiektów parafialnych
  • budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących
  • zmiana przeznaczenia budynków
  • kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości
  • dzierżawa gruntów
  • najem budynków parafialnych
  • angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych
  • zaciąganie kredytów, wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie 1 roku
  • zgłaszanie działalności gospodarczej parafii