Sakrament Chrztu Świętego

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – udzielany w każdą trzecią sobotę miesiąca – godzina 15:00.

 

 

Katecheza chrzcielna i instrukcja dla rodziców i chrzestnych w piątek przed sobotą chrzcielną o godzinie 18.30 w Domu Parafialnym.

Rodzice dziecka winni wybrać dla niego rodziców chrzestnych, którzy mają obowiązek wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w  katolickim wychowaniu dziecka. Spełnia się ten wymóg prawa także wówczas, gdy w obrzędzie chrztu św. uczestniczy tylko jeden z rodziców chrzestnych (Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 1).

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Chrzestnym może zostać osoba, która jest katolikiem, wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 2, Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874. § 1).

Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym?

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w szkolnej katechizacji (por. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, statut 511 § 3).

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu:

  1. akt urodzenia dziecka (odpis),
  2. wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, 
  3. dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, zawód, adres zamieszkania),
  4. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego.

Rodzice dziecka, jeżeli nie ma temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty (nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą bez ślubu kościelnego – a więc tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)