Sakrament małżeństwa

 • Zarezerwować dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa).
 • Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się w biurze parafialnym na spisanie protokołu przedślubnego.
  Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:
  1. dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  2. świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  3. pełny odpis aktu chrztu nie starszy niż trzy miesiące,
  4. świadectwo bierzmowania, – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) ważne trzy miesiące,
  6. akt ślubu, jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny,
  7. zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński), oraz zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
 • Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do biura parafialnego parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z KPK takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie kolejne niedziele.
 • Jeżeli oboje narzeczonych nie są mieszkańcami naszej parafii, a chcieliby zawrzeć sakrament w naszym kościele musza dostarczyć pisemną zgodę od proboszcza narzeczonej lub proboszcza narzeczonego.