Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda Róża składa się z 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca, koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy zmianie tajemnic. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywego Różańca odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Celem Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.

W naszej parafii istnieje 6 Róż Żywego Różańca Kobiet – 4 w Skórzewie, 1 w Dąbrowie i 1 w Wysogotowie.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 jest spotkanie Wspólnoty Różańcowej z wymianą tajemnic i podaniem intencji modlitewnych na kolejny miesiąc.