Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika - Paulini

Początek i rozwój Zakonu św. Pawła I Pustelnika, zwanego dziś Zakonem Paulinów jest ściśle związany z ziemią węgierską. Jako założycieli Zakonu uważa się, Bartłomieja, biskupa Pecs oraz bł. Euzebiusza, kanonika kapituły katedralnej w Ostrzychomiu, którzy w XIII wieku zebrali w jedno rozproszonych po lasach i grotach pustelników. Pustelnicy darzyli wyjątkowym kultem św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Teb, którego wybrali na głównego Patrona wspólnoty. Św. Paweł był naśladowcą życia pustelniczego, objawionego na kartach Starego Testamentu w osobie proroka Eliasza, który prowadzony Słowem, doświadczał nadzwyczajnej troski i obecności Boga. Jako normy życia nadano Zakonowi Paulinów Regułę św. Augustyna, aby w Kościele tworzył wspólnotę określaną jako zakon kontemplacyjno-czynny. Na polską ziemię paulini przybyli w XIV wieku zakładając klasztor na Jasnej Górze w 1382 roku.

Cechy paulińskiej Wspólnoty, które przez wieki odpowiadały potrzebom Kościoła są oparte na wezwaniu: „Solus cum Deo solo”, czyli: „Sam na sam z Bogiem”. Zatem pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej stały się fundamentem paulińskiego charyzmatu. Naśladowanie Chrystusa określa pracowite i ubogie życie oraz praktyka pokuty jako udział w zbawczym wyniszczeniu Chrystusa. W paulińskim zakonie szczególnym kultem otaczana jest Matka Boża. Najważniejszym i głównym klasztorem paulińskim jest Jasna Góra. Kult ten wyraża się głównie w naśladowaniu Maryi w dziele własnego uświęcenia oraz w działalności duszpasterskiej, która w sposób szczególny ujawnia się na polskiej ziemi poprzez stróżowanie przy Jasnogórskiej Ikonie Maryi, która prowadzi do Jezusa. Zakon będąc wrażliwy na znaki czasu wychodzi naprzeciw potrzebom apostolstwa w służbie Kościoła i bliźnich. Działalność apostolska ujawnia się poprzez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty.

Więcej informacji o naszym Zakonie możesz znaleźć TUTAJ.

Formacja Paulinów rozpoczyna się okresem próbnym zwanym prenowicjatem, po czym kandydat odbywa nowicjat zakończony złożeniem pierwszych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kandydaci na braci zakonnych przechodzą do tzw. junioratu, a kandydaci do kapłaństwa do WSD Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. Więcej na temat powołania paulińskiego znajdziesz TUTAJ.

Ojcowie i bracia Paulini obecnie posługujący w Skórzewie:

O. Dariusz Laskowski – proboszcz

O. Ignacy Stankiewicz

O. Przemysław Sobczak

O. Michał Gawryluk 

br. Artur Karolik

 

W posłudze w parafii pomagają również:

Ks. senior kan. Franciszek Ryba – w parafii od: 2006

Ks. senior kan. Tomasz Kurkowiak – w parafii od: 01.07.2019